Eskerodvej 5, 8543 Hornslet, Tlf.: 86994443
Forældresamarbejde
Vi lægger stor vægt på det åbne samarbejde. Den daglige kontakt er af stor betydning, da det er her vi kan få en snak om store og små begivenheder i Hanehøj og derhjemme.

I vil dagligt kunne orientere jer om hovedpunkterne i dagens indhold på tavlerne ved barnets stue og ved hovedindgangen. Det er vigtigt, at I husker at kigge hér, da vi ikke kan overlevere hele barnets dag til jer.

Tavlerne er et godt udgangspunkt for en snak med jeres barn om, hvad han/hun har lavet i dag! Fortvivl ikke, hvis jeres barn ikke har det store at fortælle! Det er meget almindeligt, idet dagen er lang og det kan være svært at udvælge situationer. Spørg hellere om han/hun har haft det godt!

Som supplement til tavlerne tilknyttes I NEM-Børn, hvor vi bl.a. publicerer dagbøger og billeder fra hverdagen.

Det er også på tavlerne at vi skriver, når børnene skal til fødselsdag, på tur, i teatret, på biblioteket, etc. så I har mulighed for at forberede dagen. I skal måske ændre mødetidspunkt, have en særlig madpakke, påklædning etc.

Alle forældre tilbydes:

  • en start-samtale ca. 3 mdr. efter at deres barn er startet
  • en skole-paratheds-samtale, inden barnet skrives ind i skole og SFO

Forældre kan altid aftale samtaler om barnets trivsel i børnehaven / hjemme med barnets primære pædagog.


Den primære pædagog inviterer forældre til samtaler, når det skønnes hensigtsmæssigt.

Sidst opdateret 19. marts 2013